27.3.2020 11:12
FC Honka ry

FC Honka ry:n toiminta koronavirusepidemiasta johtuvan keskeytyksen aikana

Olemme saaneet kysymyksiä käynnissä olevan jäsenkyselyn pohjalta seuran toimintamaksuihin liittyen. Haluamme tällä viestillä avata tilannetta teille vielä avoimemmin, jotta tilanne jäsenistössä ymmärretään oikein ja jotta myös tavoitteemme tilanteessa tulevat oikein ymmärretyksi.

Kuten olemme jo aiemmin tiedottaneet, toiminnan keskeytymiseen on reagoitu seurassa välittömin toimenpitein. Näiden toimenpiteiden keskeisimpiä tavoitteita on kolme:

 • Säilyttää seuramme elinvoimaisuus niin, että sillä on keskeytyksen jälkeenkin edelleen edellytykset tarjota sen jäsenistölle kullekin edellytystensä mukaiset mahdollisuudet jalkapallon harrastamiseen.
 • Säilyttää pelaajiemme kiinteä suhde lajiin keskeytyksestä huolimatta, ja
 • Säilyttää työpaikat, jotta tavoite 1. mahdollistuu parhaimmalla tavalla.

Jäsenkyselystä – sen ollessa edelleen avoimena – on mahdollisuus tulkita, että merkittävälle osalle perheitä Honka on erittäin tärkeä osa arkea ja elämää. Osalle seura edustaa harrastusta muiden joukossa ja pieneen osaan seura ei ole kyennyt muodostamaan sellaista suhdetta, kuin se haluaisi.

Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsemme kuitenkin jokaisen teidän tukea. Tämän mahdollistamiseksi avaamme teille maksuihin liittyviä asioita perusteellisesti sekä läpinäkyvästi. Tämä viesti on tästä syystä pitkä, pahoittelut siitä jo etukäteen, mutta katsoimme tarpeelliseksi käydä tilanne kanssanne avoimesti läpi.

FC Honka ry toimintamaksun määräytyminen

FC Honka ry:n toimintataso- ja ikäluokkakohtainen toimintamaksu perustuu kauden aikana kahdentoista (12) kuukauden tasalaskutukseen.

Toimintamaksua kuvaavampi sana kerättävälle rahalle olisi kausimaksu, mutta laskuttaessamme sitä kuukausipohjalta joukkuetoiminnasta syntyvien kulujen perusteella, sitä on päädytty kutsumaan toimintamaksuksi.

Kaikki kulut, riippumatta siitä milloin ne seuralle konkretisoituvat maksettaviksi, on jaettu pelaajalle kahdentoista kuukauden ajalle tasaeriin.

Tämä tarkoittaa seuran kassavirran näkökulmasta sitä, että toimintamaksun kuukausittainen laskutus on edellytys sille, että seura kykenee hoitamaan kuukausikohtaiset kulunsa.

Esimerkki talviolosuhteista syntyvistä kustannuksista ja niiden jaksottamisesta

Seura järjestää talvikauden harjoittelua sekä Esport Arenan ja EBK-Honka Areenan sisäkentillä, Espoon kaupungin koulujen liikuntatiloissa että lämmitettävillä tekonurmilla ulkona. Esport Arenan vuorot sisältävät sekä Espoon kaupungin myöntämiä vuoroja että suoraan palveluntarjoajalta hankittuja vuoroja. EBK-Honka Areenan vuorot ovat kaikki yksityiseltä palveluntarjoajalta hankittuja vuoroja.

Yksityisiltä palveluntarjoajilta hankittavat vuorot ovat merkittävästi korkeammin hinnoiteltuja kuin Espoon kaupungin myöntämät harjoitusvuorot. Seuran jäsen- ja joukkuemäärän kuitenkin ollessa suuri, joudumme toiminnan mahdollistamiseksi niitä käyttämään.

Toimintamaksun laskennassa sisähallivuoron hinta lasketaan seuraavasti: pienin kenttäosio on EBK-Honka Areenalla neljännesosio n. 67 euroa/h, Esport Arenalla kolmannesosio n. 89 euroa/h ja molemmissa halleissa puolen kentän vuoro n. 134 euroa/h. Tällä mahdollistetaan veloitusten näkökulmasta joukkueiden yhdenvertainen kohtelu eikä sellaisen toimintaryhmän kohdalle esim. synny muihin verrattuna kohtuutonta taakkaa tilanteessa, jossa joukkueen harjoitteluvuoro on asetettu nimenomaan korkeamman kustannuksen vuorolle.

Seuran talviharjoittelukauden (lokakuu-huhtikuu) olosuhdekustannukset ovat kuluvalla kaudella n. 398.000 euroa. Merkittävä osa tästä kustannuksesta syntyy EBK-Honka Areenan vuoroista. Tässä kohtaa on syytä todeta, että ilman kyseisiä hallivuoroja seuralla ei olisi mahdollista tarjota riittäviä talviharjoitteluolosuhteita n. 70 joukkueelleen.

Vaikka kustannus EBK-Honka Areenan sisävuoroista syntyy talvikauden seitsemän kuukauden aikana, maksaa seura kustannuksia kauden aikana tasaisesti kahdentoista tasaerän muodossa. Tällä menettelyllä on pyritty tasapainottamaan seuran kassaan kohdistuvaa rasitetta jakamalla paine tasaisesti koko kaudelle. Tämä tarkoittaa sitä, että seura maksaa kuukausittain, kauden ympäri EBK-Honka Areenan vuoroista noin 27.000 euroa.

Edellä mainitut, talvikauden harjoittelun olosuhdekustannukset on jaettu kaikille pelaajille toimintamaksuun, joukkueen käytön mukaisesti 12 kuukaudelle, vaikka ne tosiasiallisesti muodostuvatkin talvikauden seitsemän kuukauden aikana. Tämä tarkoittaa, sitä, että osaa jo syntyneistä kuluista (jo käytetyt harjoitusvuorot) maksetaan toimintamaksussa edelleen jälkikäteen. Tämä tarkoittaa tilanteessa myös sitä, että vaikka seura onkin vallitsevassa tilanteessa perunut kaikki tulevat vuoronsa huhtikuun alusta eteenpäin, seuralla ei ole oikeutta peruuttaa jo käytettyjä vuoroja tai olla maksamatta niistä syntyneitä kustannuksia. Jo käytettyjä talvivuoroja on edelleen maksamatta ja jäseniltä toimintamaksuissa laskuttamatta yhteensä 113.815 euroa.

Tämän esimerkin avulla haluamme avata perusteluita keskeytyksen aikana jäseniltämme laskutettaville toimintamaksuille olosuhdekustannusten osalta. Edellä esitetty malli on seuran kassavirran näkökulmasta ollut toimiva ja järkevä, mutta se ei ole ottanut huomioon tällaista pandemiasta johtuvaa toiminnan keskeyttämistä.

Esimerkki henkilöstökuluista ja niiden vaikutuksesta toimintamaksuun

Jäsenkyselyssä nostettiin esiin huoli oman joukkueen valmentajasta ja useassa kommentissa kerrottiin, että toimintamaksua oltaisiin valmiita maksamaan, jos oman valmentajan työhön ei kohdistettaisi sopeuttamistoimenpiteitä. Tämä on hyvin inhimillistä ja ymmärrettävää, myös seura kantaa huolta koko henkilöstönsä pärjäämisestä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Seurassamme työskentelee 61 henkilöä, joista 3 hallinnon puolella ja 58 urheilutoimessa. Päätoimisia työntekijöitä henkilöstöstä on 20 ja oman toimen ohella toimivia 41. Päätoimista seitsemän työskentelee toistaiseksi voimassa olevin sopimuksin ja 13 määräaikaisin sopimuksin.

Henkilöstö muodostaa edellä mainituin tavoin kolme henkilöstöryhmää: 1) päätoimiset työntekijät toistaiseksi voimassa olevin sopimuksin, 2) päätoimiset työntekijät määräaikaisin sopimuksin, 3) oman toimen ohella toimivat työntekijät määräaikaisin sopimuksin. Henkilöstöryhmiin kohdistettavat sopeuttamistoimenpiteet saattavat poiketa toisistaan, mutta kaikkia samaan ryhmään kuuluvia tulee kohdella yhdenvertaisesti. Toimenpiteissä noudetaan aina voimassa olevia lakeja.

Hallinnon työntekijät vastaavat seuran jäsen- ja joukkuepalveluiden toteuttamisesta. Tätä työtä tekevät toiminnanjohtaja, seurakoordinaattori sekä urheilutoimen koordinaattori. Urheilutoimen päätoimiset työntekijät työskentelevät lapsiurheiluvaiheessa (U6-U11, 5 ikäluokkavastaavaa) ja nuorisourheiluvaiheessa (U12-U19, 6 joukkuevalmentajaa + 1 maalivahtivalmentaja). Tämän lisäksi sekä lapsiurheiluvaiheessa että nuorisourheiluvaiheessa toimii molemmissa yksi toimintaa koordinoiva päällikkötason henkilö. Palloliiton osittaiselle tuella seurassa toimii kaksi talenttivalmentajaa sekä valmennusosaamisen kehittäjä.

Seuran henkilöstökulut kuukaudessa ovat n. 110.000 euroa. Merkittävä osuus syntyy päätoimisten työntekijöiden palkkakustannuksista. Tilanteessa, jossa toiminta on keskeytynyt ja toimintamaksua on mahdollisuus veloittaa enää kevennettynä, on selvää, että se näkyy väistämättä myös henkilöstöön kohdistuvina sopeuttamistoimenpiteinä.

Useissa seuroissa henkilöstön palkanmaksu päättyy maaliskuun lopussa. Näin on menetelty myös Hongassa oman toimen ohella toimivien valmentajien kohdalla. Päätoimisille, 20 työntekijälle työsuhde palkanmaksun näkökulmasta jatkuu muuttumattomana 14.4. asti. Tämän jälkeen toimintaa on suunniteltu ylläpidettäväksi ydintiimin toimesta. Palaamme tähän kohdassa “Toiminta keskeytyksen aikana”.

Huhtikuun toimintamaksun muodostuminen

Toimintamaksu suuruus seurassa muodostuu jo aiemmin todetuin tavoin ikäluokka- ja tasokohtaisista valmennus-, olosuhde- ja kilpailutoiminnan kuluista sekä lisenssi- ja vakuutusmaksuista sekä kilpajoukkueilla myös fyysisen harjoittelun kustannuksista. Toimintamaksulla ei kustanneta muita seuratoiminnan osa-alueita. Pelaajilta kerättävillä toimintamaksuilla ei myöskään tueta esim. Esportin osakeyhtiössä toimivia miesten ja naisten edustusjoukkueita.

Avaamme alla seuralle huhtikuussa kohdistuvat kustannukset henkilöstöön ja olosuhteisiin liittyvien maksuvelvoitteiden sekä muiden huhtikuussa erääntyvien laskujen osalta. Pyrimme luonnollisesti hakemaan erääntyville maksuille maksuaikaa, mutta samalla tulee huomioida, että jo syntyneet kustannukset tulee kyetä hoitamaan tilikauden aikana.

Henkilöstökulujen osalta palkkaa maksetaan kaikille päätoimisille työntekijöille täysimääräisenä 14.4. asti. Tämän jälkeen henkilöstökuluja kertyy ydintoimintojen ylläpitämisestä, joita avataan tarkemmin kohdassa “Toiminta keskeytyksen aikana”.

Huhtikuu 2020, kulurakenne

Henkilöstökulut 57.500 €

 • Palkkakulut sivukustannuksineen huhtikuun osalta (sis. Tyel-maksut maaliskuun ajalta, joihin eläkevakuutusyhtiö on antanut maksuaikaa 30.4. asti)
 • Matkakustannusten korvaukset maaliskuun osalta

Olosuhdekulut 34. 000 €

 • Veloitukset jo käytetyistä harjoitteluolosuhteista (neuvottelemme maksusuunnitelmasta, mutta huomioidaan, että jo toteutuneet kustannukset, 113.815 euroa, tulee suorittaa kuluvan tilikauden aikana)

Nuorisourheiluvaiheen kilpajoukkueille toimintamaksuun kohdistuvat kulut 31.000 €

 • Fysiikkaharjoittelun jo toteutuneet kustannukset 31.000 € (edeltävältä 3 kk:lta)

Muut urheilutoimeen liittyvät kulut 1.900 €

 • Sami Hyypiä Akatemian jo toteutuneet kustannukset 1.900 €

Hallinnolliset kulut 11.975 €

 • Toimitilakulut, 500 €
 • Puhelin- ja muut laitekulut, 5.775 € (käyttö- ja leasing-kustannukset, järjestelmäkustannukset: myClub, Asio, myEway)
 • Taloushallinto, 5.000 € (maaliskuun toteutuneet kustannukset: tilitoimisto, Visma, Netvisor)

Työterveyshuolto 700 €

Yhteensä 136. 375 €

Olemme ilmoittaneet jäsenistöllemme, että tulemme veloittamaan huhtikuun toimintamaksuna puolet, eli 50% sen normaalista summasta. Toimintamaksujen tuotto huhtikuussa on siten yhteensä n. 58.000 euroa.

Tämä tarkoittaa sitä, että toimintamaksulla katettavaksi tarkoitettuja valmennus- ja olosuhdekuluja, jotka huhtikuussa erääntyvien maksujen osalta ovat 91.500 euroa, ei voida suunnitelmien mukaisesti tämän tasoisilla toimintamaksujen tuloilla kattaa. Pyydämme edelleen huomioimaan tässä kohdin, että olosuhteiden osalta kyse on jo toteutuneisiin vuoroihin kohdistuvista maksuista. Tämä n. 45.000 euron alijäämä joudutaan kattamaan seuran kassassa olevilla varoilla. Mikäli toimintamaksut tyrehtyisivät kokonaan ja samalla tiettyjen kulujen edelleen jatkuessa on millä tahansa toimijalla vastaavassa tilanteessa edessään kassakriisi ja vaarana toiminnan lakkaaminen kokonaan.

Jotta näin ei kävisi, tilanne synnyttää tarpeen niille sopeuttamistoimenpiteille, joita olemme lähteneet välittömästi suunnittelemaan ja toteuttamaan, kun toiminnan keskeytys alkoi ja joita olemme tarkentaneet aina sen mukaan, kun uutta tietoa tilanteessa on ollut saatavissa.

Olemme edellä mainitun lisäksi arvioineet, että keskeytyksen nyt jatkuessa pidemmälle kesään, seuralta jää tulopuolella saamatta kevään jalkapallokoulu-, perhefutis- ja kesäleirituottoina noin 50.000 euroa ja toimintamaksujen kevennysten seurauksena valmennukseen ja olosuhteisiin kohdistuvia tuottoja noin 320.000 euroa.

Olemme saaneet kuulla valtionhallinnon puolelta mittavista tukitoimista yritystoiminnan pelastamiseksi. Liikunnan ja urheilun tukemiseen liittyen tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen totesi jo 18.3., että tilanne on vakava ja että pelkona on ettei koronakriisin jälkeen välttämättä kaikkia näitä toimijoita ole enää olemassa. Tietoa kolmannelle sektorille osoitetusta tukipaketista odotetaan edelleen ja mahdollisuuksiin tartutaan heti, kun niitä on tarjolla.

Toiminta keskeytyksen aikana

Tiedostamme, että koronaviruksen koskettaessa meitä kaikkia samanaikaisesti, jäsenistössämme on perheitä, jotka joutuvat nyt tarkkaan harkitsemaan sitoumuksiaan lasten harrastuksiin liittyen. Tästä syystä puolitimme toimintamaksun huhtikuun osalta, vaikka tulot eivät siten katakaan kaikkia kustannuksiamme. Toukokuusta eteenpäin seura järjestää toimiaan niin, että jäsenille toiminnasta kohdistuvat kustannukset saadaan toistaiseksi minimoitua, mutta niin, että pelaajiemme suhde lajiin säilyisi olosuhteet huomioiden parhaalla mahdollisella tavalla ja harjoittelu ja kunnon ylläpitäminen olisivat edelleen osa tätä poikkeuksellista arkea.

Meille on tärkeää, että jäseniemme suhde lajiin säilyy kiinteänä myös keskeytyksen aikana. Olemme tätä varten laatineet pelaajille omatoimisen harjoittelun sisällön, joka koostuu malliharjoitteista ja harjoitevideoista. Sen tarkoituksena on tukea pelaajan henkilökohtaista harjoittelua ja kehittymistä myös silloin, kun ohjattu joukkuetoiminta on kesken. Harjoittelu jaksotetaan ikäluokkakohtaisten viikkosuunnitelmien ohjeistamalla tavalla ja sitä on mahdollista toteuttaa kaikissa joukkueissa. Sivusto julkaistaan maanantaina 30.3. Ja tähän liittyvä tiedote lähetetään myös maanantaina.

Lapsiurheiluvaiheen ikäluokkien toimintaa koordinoi keskeytyksen aikana LU-vaiheen koordinaattori Jere Matinlassi. Nuorisourheiluvaiheessa vastuuta kantaa pelaajakehityspäällikkö Niko Laiho.

Valmennusosaamista ylläpidetään keskeytyksen aikana verkkokoulutuksina ja tästä osa-alueesta vastaa Kari Laukkanen, joka toimii seurassamme Palloliiton tuella.

Hallinnon puolella joukkue- ja jäsenpalveluista vastaa keskeytyksen aikana seurakoordinaattori Annariina Seppä. Kaikki edellä mainitut henkilöt työskentelevät 15.4. alkaen 50% viikkotyöpanoksella eli 20h/vko.

Toiminnanjohtaja Petri Haraisen vastuulla on kokonaisuuden johtaminen tässä haasteellisessa tilanteessa niin, että tämän viestin alussa mainitut tavoitteet toteutuvat.

Yhteystiedot:

Toivomme, että asian avaaminen esimerkein auttaa myös jäsenistöämme ymmärtämään sen toiminnan laajuuden ja merkityksellisyyden, jota seurassamme tehdään. Jotta turvaamme edellytykset jalkapallon harrastamiselle myös jatkossa ja työpaikat meidän asiantunteville ja sitoutuneille valmentajille, meidän tulee huolehtia siitä, että meillä on edelleen elinvoimainen seura.

Jäsenkyselymme on avoinna 10.4.2020 asti ja siihen pääsee vastaamaan täältä: https://bit.ly/honkakysely

Mahdollisuudet tukea seuran toimintaa

Olemme käynnistäneet erilaisia keinoja myös tukea seuramme toimintaa. Näistä jo aiemmin tiedotettuja ovat mahdollisuus seuran huoltaja- tai kannattajajäsenyyteen. Tarjoamme lisäksi halukkaille mahdollisuutta maksaa toimintamaksua täysimääräisenä. Tähän on ohje alla.

Olemme tämän lisäksi käynnistämässä tukikampanjaa, jossa myydään kannattajatukipaketteja sekä yksityishenkilöille että yrityksille. Alla lisätietoa eri tukimuodoista:

Osoita tukesi ostamalla t-paita

Tukikampanjalla myydään t-paitoja, jonka tuotto osoitetaan suoraan seuran junioritoiminnan tukemiseen keskeytyksen aikana ja sen jälkeen, jotta voimme jatkossakin kehittää pelaajiamme ilon, ammattiylpeyden ja lajirakkauden ilmapiirissä.

Olemme suunnitelleet kampanjaa varten oman t-paidan, jota toivomme kannattajiemme kantavan tänä vuonna merkiksi juniorijalkapallon arvostuksesta ja kuulumisesta keltamustaan perheeseemme - ja muistaaksemme, että selvisimme tästä vuodesta yhdessä.

Pääset kampanjaan tästä linkistä: http://fchonka.fi/me-ollaan-honka/

Toimintamaksun maksaminen täysimääräisenä

Tarjoamme toimintamaksun piirissä oleville jäsenillemme mahdollisuuden maksaa toimintamaksua täysimääräisenä myös toiminnan ollessa keskeytettynä. Mikäli sinulla on mahdollisuus tukea seuraa haastavassa tilanteessa maksamalla täyttä toimintamaksua, laitathan siitä viestin osoitteeseen laskutus@fchonka.fi otsikolla ”toimintamaksu täysimääräisenä”.

Toivoisimme ilmoitusta viimeistään sunnuntaina 29.3., jotta voimme huomioida nämä jo huhtikuun maksuissa. Ilmoituksen voi perua milloin vain, mutta jo laskutettuja maksuja ei palauteta.

Seuran kannattajajäsenyydet

Kannatusjäsenyys

on yksi seuran tukemisen muoto, joka antaa äänioikeuden seuran sääntömääräisiin kokouksiin.

 • Kannatusjäsenmaksu: 150 euroa
 • Maksu maksetaan FC Honka ry tilille Nordea FI75 2146 1800 0055 39
 • Viestikenttään: koko nimi sekä sana ”KANNATUSJÄSENMAKSU”

Kannattavan yhteisön jäsenyys

on yksi seuran tukemisen muoto. Kannattavalla yhteisöllä ei ole äänioikeutta yhdistyksen sääntömääräisissä kokouksissa.

 • Kannattavan yhteisön jäsenmaksu: 500 euroa
 • Maksu maksetaan FC Honka ry tilille Nordea FI75 2146 1800 0055 39
 • Viestikenttään: koko yhteisön nimi sekä sana ”KANNATTAVA YHTEISÖ JÄSENMAKSU”

Huoltajajäsenyys

on yksi seuran tukemisen muoto, jolla alle 15–vuotiaan pelaajajäsenen huoltaja saa itselleen äänioikeuden seuran sääntömääräisiin kokouksiin.

 • Huoltajajäsenmaksu: 30 euroa
 • Maksu maksetaan FC Honka ry tilille Nordea FI75 2146 1800 0055 39
 • Viestikenttään: koko yhteisön nimi sekä sana ”HUOLTAJAJÄSENMAKSU”
   

Kiitos, että olet mukana Hongan toiminnassa!

#MEOLLAANHONKA