2018-11-13 12:23

Jakelu: Toimintamaksun piiriin kaudella 2019 kuuluvat jäsenet sekä joukkueiden joukkueenjohtajat ja rahastonhoitajat
 

Tiedote kauden seuratoiminnan maksuista ja FC Honka ry:n toimintasuunnitelmasta
 

Seuratoiminnan maksut kaudella 2019

FC Hongan joukkueet, aikuisten harrastetoimintaa ja naisten edustusjoukkuetta lukuun ottamatta, kuuluvat kaudella 2019 toimintamaksun piiriin. Maksut perustuvat kauden aikana toteutuviin kustannuksiin. FC Hongan johtokunta vahvistaa vuosittain seuran toimintamaksut. Toimintamaksukäytännöllä siirretään merkittävä osa taloushallinnon vastuista vapaaehtoistoimijoilta yhdistykselle. Joukkueilla ja ikäluokkamalleilla säilyy edelleen osittainen talousvastuu omien toimintojensa osalta. Toimintamaksu laskutetaan kuukausittain joukkue- tai ikäluokkakohtaisen maksun mukaisesti. Seuran jäsen- ja toimintamaksut on laadittu siten, että niillä katetaan toiminnasta syntyvät kustannukset.

Mikäli nuorisourheiluvaiheen pelaaja lopettaa seurassa kesken kauden, on hän velvollinen maksamaan ilmoituspäivästä alkaen kahden kuukauden toimintamaksut. Mikäli lapsiurheiluvaiheen pelaaja lopettaa seurassa kesken kauden, on hän velvollinen maksamaan ilmoituspäivästä alkaen yhden kuukauden toimintamaksun. Pelaaja on oikeutettu osallistumaan toimintaan niin kauan kuin hän maksaa maksuja.

Toimintavuoden jäsenmaksut on hyväksytty syyskokouksessa 23.10.2018. Pelaajajäsenmaksu on 150 euroa lukuun ottamatta erityisryhmäjäsenmaksua, joka on 5 euroa. Jäsenmaksu laskutetaan marraskuun 2018 aikana.

Joukkueet ja ikäluokat laskuttavat toiminnassaan mukana olevia pelaajia sellaisten kulujen mukaan, jotka eivät sisälly seuran laskuttamaan toimintamaksuun.
 

Toimintasuunnitelma kaudelle 2019

FC Hongassa aloitetaan uuden, alustavasti viisivuotiseksi suunnitellun, strategian aktiivinen ja suunnitelmallinen työstäminen. Uusi strategian mukainen toiminta käynnistetään siten 1.11.2019 alkaen.

Kuluvalla kaudella vahvistetaan FC Hongan seuraidentiteettiä yhtenäisen valmennuslinjan ja seuran toimintalinjan kautta. Kauden 2019 tavoitteena on yhteisöllisyyden ja avoimuuden vahvistaminen viestinnän kehittämisen ja yhteisten tapahtumien ja seuratoimijoiden koulutusten kautta.

FC Hongan organisaatiota uudistetaan ja kehitetään vastaamaan seuran tarpeita. Erityisesti huomiota kiinnitetään johtamisen kehittämiseen niin hallinnon kuin urheilutoimenkin puolella. Edellisellä kaudella aloitettu hallinnon prosessien korjaaminen ja uudistaminen saatetaan päätökseen kaudella 2019. Osana vastuullisemman seuratoiminnan kehittämistä vapaaehtoisten toimihenkilöiden innostamista, sitouttamista ja motivointia kehitetään.

FC Hongassa toimii kaudella 2019 noin 70 joukkuetta. Tavoitteena on, että seuran edustus- ja akatemiajoukkueet pelaavat kauden aikana valtakunnallisilla pääsarjatasoilla niin miehissä, naisissa kuin nuorissa. Seuran tavoitteena on mahdollistaa kaikille harrastaminen oman taitotason ja motiivien mukaisesti. Lajin parissa jatkamista mahdollisimman pitkään halutaan tukea. Ikäluokkamallin ja jalkapallokoulujen avulla pyritään saamaan mahdollisimman moni seuran toiminta-alueen lapsi jalkapalloharrastuksen pariin.

Osaavat valmentajat ovat seuran tärkein yksittäinen voimavara. Valmentajakoulutusta kehitetään ja tavoitteena on, että tulevaisuudessa seuralla on mahdollisuus järjestää valmennukoulutusta seuran sisällä aina UEFA B:hen asti.

FC Honka sitoutuu lasten ja nuorten turvallisuutta ja koskemattomuutta edistäviin toimintatapoihin. Seura luo lapsen ja nuoren koskemattomuutta tukevia toimintamalleja sekä kouluttaa toiminnassa mukana olevia henkilöitä.

Seurataloutta vahvistetaan ja läpinäkyvyyttä lisätään entisestään. Yhdistys on siirtynyt sähköiseen taloushallintoon ja yhden tilin malliin kauden alusta.
 

FC Hongan johtokunta kaudella 2019

Syyskokouksen päätöksen mukaisesti FC Hongan puheenjohtajana jatkaa Mariet Louhento. Muut johtokunnan jäsenet ovat Mikko Ronikonmäki, Kalle Lehtinen, Mika Pulliainen, Pirkko Ilmonen, Antti Nousiainen, Jani Tukia, Petri Juhala, Jussi Tella, Jari Wallasvaara ja Raimo Konkola.
 

Tiedotteen liitteenä ovat seuraavat dokumentit:

  • Seuratoiminnan maksut kaudelle 1.11.2018-31.10.2019
  • Toimintasuunnitelma 1.11.2018-31.10.2019  
All notifications